Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Bag om ordene: Hvor demokratisk er vores land?

 

Vore lande ” har været beboede af mennesker i de seneste 15.000 år efter at isen trak sig tilbage fra den sidste istid, og måske også før.

 

Navnet danerne har været kendt i de seneste 1500 år i udenlandske kilder længe før det fra ca 985 blev kendt fra den lille Jellingsten

Orosius' verdenshistorie, fra hen imod 900-t. skelner mellem syddanere, der beboede Jylland og sandsynligvis Fyn, og norddanere, der beboede øerne, Sjælland og Skåne m.m.

 

Danmark betyder ”Danernes mark” .”Marken” er det grænseområde der ligger mellem danerne og sakserne , dvs. det vi i dag kender som Slesvig og Holsten syd for Dannevirke.

 

Vi kender også ordet ”mark” fra betegnelserne markgreve markis og tilsvarende fyrster i grænseegnene .

 

Så Danmark er egentlig ikke nogen særlig god betegnelse for ”vore lande”. Jylland/Fyn, Sjælland og Skånelandene.

 

Danmark er ”Et lille land – siger H. C. Andersen - I modsætning til ”Det store udland

Jeppe Aakjær kalder os et ”Puslingeland der hygger sig i smug”

Men at vi ikke er slet så begrænsede i vores arealmæssige muligheder , fremgår bl.a af, vi ofte selv henviser folk til at ”den må du længere ud på landet med ”. Så vi har altså stadigvæk plads nok .

Selvom vi af og til ”forlænger landet med brædder” derude hvor selv” kragerne vender”.

Man kan stadigvæk komme fra et sted ”udenfor lands lov og ret ” selv om Jyske lov (1241) klart anviser at :

 

”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden. ”

 

 Af og til dukker der Et lille guds ord op fra landet” , synger os en  ”Sang  fra de varme lande

Så vi må jo have det koldt her i ”vore lande”.

 

At ”vore lande ” er omgivet af havet på alle sider fremgår tydeligt af at vi ofte ”Trækker i land”, eller ligefrem ” haler noget i land , ligesom vi skal ” Op og se land”  før vi ”Går i land”.

 

Som alle ved har ”vore lande” været større før end nu ,  og nogen ønsker endda storheden tilbage.

Så sent som 30 oktober 2006 var der en dansk politiker der opfordrede det danske mindretal i Slesvig til at holde ”genforeningshåbet” ved lige.

”Det tabte land” er dog næppe den manglende del af vor ”grænsemark” mod syd. men snarere ”Skånelandene” der har været en del af danernes kerneområde i tusinder år, selvom det nu siden 1660 har været besat af Svearne.(Svenskerne)

Men nu har vi da efterhånden også fået taget os sammen til at generobre landet ved at bygge bro ved at købe huse og sommerhuse i Skåne og ved den særlige form for befolkningspolitik der giver et særligt incitament til danere der vil gifte sig med unge udlændinge til i hvert fald for en tid at besætte sig i Skåne. Så med tiden vinder vi nok ”det tabte land” tilbage selvom Johs. V. Jensen jo mente at ”barndommen var det tabte land” , og  ”Til barndommens land kan der ikke valfartes

 

 

Men hvem er så vi , og hvad vil det sige at landene er vores ?

 

Der er ikke længe siden at  Kvinder, ”børn og unge”  under 30-40  år ,tyende ,uformuende, modtagere af offentlige ydelser ,herboende udlændinge , sindsforvirrede og andre af samme kaliber ikke havde meget at skulle have sagt.

Og er ”vi” kun de der er her nu – eller har vores ufødte børn også et ord at skulle have sagt ?

Vi skulle jo gerne efterlade landet i lige så god stand som vi forefandt det – eller hvad ?

Og kan vi i øvrigt te' os som vi vil uden hensyn til ”de” der ikke er ”vi ” – udenfor ”vore lande ” ?

”Frø af ugræs er føget over hegnet” før .Og det kan vel gå begge veje ?

Og hvad med grundlovens § 20 ?

Og kan man overhovedet tale om et Fædreland i disse ligestillingstider ?

Hvad med mor ?

 

Ja det er spørgsmålet ! Og hvordan afgør vi så det? Jo på demokratisk vis !

 

 

 

 Churchill bliver jo ofte citeret for sin positive holdning til demokratiet som styreform.

 

“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time”.  (Hansard, November 11, 1947)

 

Men han sagde også  :

 

The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

 

 

 

 

Teksten er skrevet  i december 2007 som baggrund for introduktionen af sangen  "demokrati for folket" i Hjortespring søndagsskole.

Noter