Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Bag om ordene: Hvad mikroskopiske monstre, skønheder og superhelte kan fortælle os om evolutionen.

 

Al begyndelse er svær og Evolutionens begyndelse er det sværeste af alt, men - ”Godt begyndt er halvt fuldendt ”

 

Evolution = e- volvo ( e = ud fra noget  ),  volvo = rulle .Ordet Evolution indebærer i sig selv, at der var ”noget” før evolutionen startede – ”noget” den kunne ”rulle ” ud fra .Revolution  = re – volvo,  re =  tilbage igen

 

Mennesket har mange opfattelser af hvad skete der lige før Evolutionen begyndte?

Det vi kalder Skabelsen. (Kosmogonier )

 

I.a. I begyndelsen var der ingenting (Creatio ex nihilo) - En udifferentieret enhed – muligvis et ”kaotisk”, muligvis et ”ordnet” ingenting.

- I nordisk mytologi er Ginnungagap  ( = det gabende gab ) et ”intet” – med ”noget” udenom” det varme Muspelheim og det kolde Niflheim .

- Den græske tænker Hesiod siger i Teogonien (o.700 f.kr) ” Chaos er visselig opstået først ” Chaos  = gab /svælg . Chaos opfattes også som en ustruktureret blanding af de evige elementer, mens Kosmos en struktureret sammensætning af de samme elementer.

 

- Den moderne fysik arbejder med begrebet et ”deterministisk kaos hvor al udvikling sker efter enkle fysiske love, men hvor intet kan forudses og hvor intet gentager sig.

 

”Ingenting kommer af ingenting - undtagen lommeuld ” siger Storm P. Så noget kan altså opstå af ingenting – også i vore dage.

 

I.b I begyndelsen var der var et urstof f.eks. i form af luft ( Anaximedes 585-525 f.kr ) eller ild (Heraklit  540-480 f.kr ) eller  vand ( Thales 635 – 546 f.kr ) .

Hos Babylonerne siger tekster fra det 12 årh. f.kr at ”før alt andet var der det salte hav Apsu og det ferske hav Tiamat .

Hos de gamle Ægyptere hedder det bl.a., ”NUN var navnet på de oprindelige vande, ud af disse skabte Atum/Amun-Ra sig selv ”. Verden før skabelsen kaldes i Ægypten ”tiden før der var to ting ”.

I c. I begyndelsen eksisterede alting allerede dog blandet sammen - kaotisk eller ordnet, f. eks indeholdt i et (kosmisk) æg, opdelt i modsætninger som hos kineserne.

 

I. d. I begyndelsen eksisterede alting som en tanke hos skaberguden. F.eks. i Vestafrika eller i Indien.( skaberguden Brahma )

 

II a. Så kom en skaber (gud) og satte noget i gang. . En ny struktureret orden opstår.

Indledningen til første Mosebog (o.500 f.kr?) siger .”I begyndelsen skabte gud himlen og jorden”.

 

Hvad gjorde Gud, før han skabte himlen og jorden?” Augustin  (354-430 e.kr)  svarer i sine ”Bekendelser” at han intet gjorde.

 

Skabelsen gik i gang alene ved Ordet (Logos) (Johannes-evangeliet (o.90-96 e.kr )

 ”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos gud og ordet var gud ”.

Gud sagde: “Der skal være lys!” Og der blev lys.”

II b. Eller der var en kamp mellem flere magter, f.eks. mellem ”det gode og det onde”.

II c. Eller der skete noget, nærmest ved et tilfælde som i den nordiske mytologi hvor ild og is blandes sammen og Ymer opstår af dette.

 

III. Typisk opstår i første omgang en dualitet eller evt. en pluralitet.

Under alle omstændigheder en ny orden.

Himmel og jord, Mand og kvinde, lys og mørke, nat og dag, godt og ondt, liv og død, nedbrydning og opbygning osv.

Og tiden kommer til verden. I Ægypten starter tiden da jorden stiger op af vandet som en lille høj.

 

 IV. Evolutionen kan nu begynde som en ubevidst (exogen – i hvert fald indtil vore dage )udvikling set fra menneskets side, og Historien kan ligeledes begynde som en mere bevidst (villet ) udvikling.

Vi kan nu tale om ”før og efter” og om ”før-før” og ”efter-efter”.

Tiden er cirkulær hos nogen, f.eks. som en evig skabelse og nedbrydelse og lineær hos andre f.eks. ”Fra verdens skabelse og fremad mod Paradiset ”

 

Fortsætter tiden mon i Paradiset eller går den i stå ?

 

Måske er Evolutionen programmeret (determineret) fra skaberens side?

Det ”skabte ” bliver bare ”rullet ud ”. Efter en plan eller som et determineret kaos .

Måske har skabningerne en ”fri vilje ” til selv at bestemme fremtiden ?

Måske er alt tilfældigt?

 

Men hvorom alting er, så er vi nu parate til Evolutionen.

 

 

Så længe den varer, for hos Joshua (Moses efterfølger fra o. 1200 f.kr – ham med ” The Battle round Jerico” ) ( kap. 10 v. 12 - 13) står der jo :

 

”Joshua talte til herren og sagde i Israels nærværelse: Sol stat stille i Gibeon og måne i Aijalons dal

. Og Solen stod stille og månen standsed til folket fik hævn over fjenden”.

 

Så hvis verden kan gå i stå én gang, kan det vel ske igen .

 

Hvem ved.

 

Teksten er skrevet i 2008  i forbindelse med en forelæsning i Hjortespring søndagsskole

Noter