Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Bag om ordene : Jorden – et livs - værk

 

 

 

Begrebet ”Jorden” er rimeligt veldefineret, i det mindste i de næste ca. 5 Mia år og

et ”værk” eller det ”at virke” – dvs . ”at lave om på noget ” ved vi vel også hvad er (P. Sørensen  Fugholm siger meget rammende om begrebet at  Forandring afveksler)

 

Men hvad er LIV egentligt for noget : dvs. det – ”at leve” eller  ”at være i live”, det er lidt mere uldent.

Encyklopædien definerer liv som ” en måde at være til på ”. Det bliver vi jo ikke meget klogere af. Lad os se om den måde vi taler om liv i ikke kan afgrænse begrebet lidt mere.

 

Liv som begreb optræder både i tid og rum, som mængde, med dynamiske og andre egenskaber

 

Der er ikke enighed om livets tidsmæssige dimension.

 

Nogen mener livet er kort, andre langt .Nogen at det er afsluttet, andre at det varer evigt.

 

Livet er som en barneskjorte – kort og beskidt siger Storm P.

Livet er for kort til ”damehåndbold /skak/franske romaner m.m. ..mener andre

”Livet er langt - lykken er kort ” synger Kim Larsen

Og så er der de der hævder at vi kan se frem til Det evige liv”.

Men Nornerne spinder nu din livstråd af en endelig længde og klipper den af når tiden er inde, så hos dem har liv en begyndelse og en ende selvom de selv repræsenterer det evige.

 

Livet gennemløbes i livsaldre og man kan se frem til sin livsaften efter et livslangt livsløb

 

Men hvad mener vi egentligt når vi siger ”aldrig i livet”? Ikke til nogen tid fortid, nutid eller  fremtid. Her rækker liv næsten udover tidsbegrebet.

 

At livet har en rumlig dimension er hævet over enhver tvivl, men står vi udenfor det eller er vi en del af livet ?

 

Man kan ”gå med livet i hænderne”,Føre noget ”ud” i livet”,

Holde en (anden) tre skridt fra livet”

”Have livet for(an)sig eller bag sig”.

Man kan ”Svæve mellem liv og død”

Og man kan leve på ”Livets solside eller skyggeside”

Alt sammen udtryk der peger i retning af at vi ikke er en del af livet men står udenfor og betragter det.

På den anden side har vi så begreber som Livets træ og ”Livskraft” som i højere grad peger på at vi selv deltager i livet.

 

Antal :  Både talemåderne ”En kat har 9 liv” og  ”der er et liv efter dette” siger jo klart der ikke kun er tale om ét liv men om flere.

 

Dynamik : og at liv ikke er en engang for altid given størrelse  ligger i ordene  Livlig, Livets karrusel, Live op  - på noget,  Holde liv i noget ,  Sætte liv i noget og give livstegn fra sig , Komme til livs.

 

 

Livet har (for os) både en (livs)kvalitet og en værdi : 

 

Det kan være ” livet om at gøre” eller ” Livsvigtigt ” .

”Livet er ikke det værste vi har – og om lidt er kaffen klar ” siger Benny Andersen og det er jo meget positivt, men så siger han bagefter

 ”Vort liv et kun en flaske værd – vi er her kun på pant – og det er jo ikke slet så meget.

 

Vort liv kan være præget af ”Livsens ondskab”, vi kan være ”et dårligt liv” og vi kan leve på en ”livsløgn” – ”Hvis du tager livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske tager du samtidigt livslykken fra ham ” siger Ibsen  i  Vildanden. Så det er jo en alvorlig sag.

 

Og både Biblen og Wessel er klar over at liv i visse situationer har en særlig form for relativ værdi

”Betænk dog kære ven der liv for liv må bødes” siger dommeren i Smeden og bageren.

 

Livsbegrebets indhold er det ikke let at blive klog på

At leve er at tænke” siger Cicero) og At leve er at lære siger jeg

Hvis du kaster dig ud i  livet og smager på livet kan du komme ud for at det er sejt  ” Sejlivet

Sødt eller surt ”Det søde liv (Fellini)” , ”Man kan forsøde livet ,eller gøre ham livet surt” eller bittert.Livet er en besk drik der skal nydes dråbevis” siger Kierkegaard

 

Om Livets formål og mening har mange brudt hovedet

”livets mening er livet” siger Erik Warburg

 mens andre siger

 ”Hvor der er liv er der håb” ( Håb om hvad må man spørge ? )

 

Livsbegrebet anskues ofte ud fra menneskets synsvinkel

 

Vi kan have at have ”en ven for livet”, leve i et ” samliv” med andre, have en bestemt ”livsstil” og et bestemt ”livssyn” ,

Man kan ikke ha skam, ære eller tone i livet, Løbe sig en staver i livet, Tage livet af sig, have livslyst og Nyde livet, Livserfaring. Livslede, være Livstræt, være en Livskunstner eller  et ”livstykke” dvs en pragtfuld person selvom man normalt tilbringer det meste af sit liv i dagliglivet

 

Kroppen og livet hænger tæt sammen :

 

Vi tilbringer vor førte tid i Livmoderen ,vil gerne være smalle om  Livet ( normalt den smalleste del af mennesket ) ,bruger megen tid og mange tanker  på ”underlivet” ,og engang imellem  ”Skyder vi  hjertet op i livet” (Hvordan kan man det når hjertet sidder højere end livet ? )

 

Maden har også præget vort livsbegreb.

 

 ”Livet er Ikke lutter lagkage” ,men så har vi jo heldigvis ,”Livets vand” (akvavit) ligesom vi kan ”sætte en bøf til livs” . Vi har vores ”livretter” og sætter i øvrigt pris på ”livets salt”.

 

Klæderne er også prægede af vores livsopfattelse  :

 Vi brugerLivstykker ” og ”spænder livremmen ind”.

”Der er Liv i kludene sagde manden – han pillede lus af sin frakke”

 

Livsbegrebet indeholder sin egen modsætning :

 Liv og død  ,Livløs og livfuld  , I levende live ,

 

”Hvad er livet – et pust i sivet

Hvad er døden – et gok i nøden ”

(Oehlenschlæger m.fl.)

 

Livgarden

Livrente

livsforsikring

Teksten er skrevet

Noter