Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Bag om ordene  Demokratiets problemer anno 2007

 

 

 

I. Begrebet ”problem” stammer fra græsk  ” Problema ” (hindring) , der igen stammer fra ordene  Pro (fremad,før,foran) + Ballein (kaste). Det betyder altså  at fremkaste eller at fremlægge noget.

I hverdagssproget, har ordet “problem” tendens til at blive opfattet som noget negativt – en barriere Ændrer man ordvalget lidt til f.eks  en ”problemstilling” er det straks noget mere neutralt. Jf. også engelsk problem/issue.

Problemer kan også være spændende intellektuelle udfordringer . ”Der findes ikke problemer kun udfordringer ”

 

II. Vi forstår ordet ”problem” på mange forskellige måder :

P1. = et spørgsmål der søger et svar (noget der fremlægges af nogen eller ægger til eftertanke )

P2 = en hindring der står i vejen for et mål (en ubalance mellem det der eksisterer og det vi ønsker)

P3 = en tilstand af uro/ubalance/overvejelse/ af positiv eller negativ karakter hos et menneske hvor der er et behov for en ”løsning”.

P4 = en udfordring af en (videnskabelig) antagelse

P5 = et problem opstår når der mangler viden til at nå et ønsket mål .En manko

 

III. Problemer kan være løste (forløste) eller uløste (uløselige )

De kan have én eller flere ”løsninger”.

Problemer kan være klare og veldefinerede eller så uklare, at man må gøre sig  ”problemstillingen” klar. (Hvad er problemet? )

Det der er problemer for nogen, er det ikke for andre.

Problemer kan være ”oversete” og man kan udvise ”problemskabende adfærd

 

IV. De indgår i sprogets faste vendinger på mange måder

Man , har  problemer eller lever en problemfri tilværelse, står i problemer , løber ind i problemer ,

slås med problemer, ruger over problemer, tager problemer i opløbet, tumler med problemer, tager fat på problemer ,tager sig af problemer ,tager stilling til problemer.

Man sætter problemer under debat (Brandes ) ,men som oftest ”er problemer til for at løses”

 

V. Klassiske kendte og navngivne problemer (berømte problemer)

 

Løse cirklens kvadratur, terningens fordobling (dobbelt volumen) og  tredeling af vinkel  med passer og lineal

Hvad lavede GUD før han skabte jorden?

Ondskabens problem (teodicé ) (Hvis der findes en kærlig og suveræn Gud, hvorfor eksisterer ondskaben så?)

Hvad er meningen med livet ? Har mennesket en fri vilje ? Hvad kom først hønen eller ægget ?

 

VI Berømte udtalelser hvor ordet problem indgår

 

55:55:20 - Swigert: "Okay, Houston, we've had a problem here." (Apollo 13 missionen)

 

Teksten er skrevet

Noter