Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Bag om ordene - Søndagsskole

 

 

 

 

 

Der gik 1000 år fra den første skole startede i Danmark til den første søndagsskole slog dørene op.

 

Skolen

 

nedertysk schôle . latin schola , græsk skhole = 'fritid (fra manuelt arbejde)

 

Siden Ansgar omkring år 830 begyndte at holde skole i Danmark har vi haft et dansk skolevæsen.

I de første mange hundrede år var skolens formål oplæring i forkyndelsen af det kristne budskab.

Undervisningssproget var latin. Først omkring 1850 forsvinder latin som eksamenssprog for højere uddannelser i Danmark.

Dannelsesidealet fra antikken og op gennem middelalderen var bl.a beherskelsen af ”de frie kunster ” trivium (trevejen), dvs. grammatik, logik og retorik, og quadrivium (firevejen), geometri, aritmetik, astronomi og teoretisk musik
Danmark fik sit første universitet i 1479 og kunne derved selv uddanne præster.

Ved reformationens indførelse i 1536 overtog statsmagten ansvaret for undervisningen fra kirken

Første skolelov er fra 1537.Den foreskrev bl.a  at der i hver købstad skulle oprettes en latinskole hvor drenge kunne opnå et teologisk grundlag.

Ved skoleloven af 1814 indføres skolepligt (lokalsamfundet betaler – staten bestemmer hvad der skal undervises i )

 

Søndage

( søn+dag . søn- af et fællesnordisk ord svarende til oldislandsk sunnu-, af sunna 'sol' (jf. sol) + dag, egl. 'solens dag'; dannet efter latin dies solis, græsk  hemera heliu solens dag')

 

Det økumeniske koncil i Nikæa i 325 vedtog, at søndagen skulle være den kristne helligdag.

Om søndagen skulle man ikke arbejde men hvile i overensstemmelse med 1 Mosebog hvor GUD efter skabelsens første 6 dage hvilede på den syvende.

Den jødiske sabbat holdes som bekendt dagen før. Fra solnedgang fredag til aftenmørket lørdag.

De danske landskabsloves bestemmelser om helg vedrørte især helligbrøde, dvs. krænkelse af helligdagens fred, specielt ved at begå drab eller andre voldshandlinger i helgtiden .Det var straffemæssigt dyrere end på andre dage.

I 1735 udstedte Christian 6. den berygtede helligdagsforordning om tvungen kirkegang og hvad dertil hører om forbud mod handel, tant og fjas og deslige, men også før da var der mange regler der regulerede hvad man skulle og burde på en søn - og helligdag.

.

 

Søndagsskoler

Søndagsskolernes start er normalt tillagt Robert Raikes (1735 -1811 ) der var redaktør på Gloucester Journal. Han ønskede at forhindre fattige børn fra industrialiseringens slumkvarterer i at synke ned i kriminalitet gennem at starte søndagsskolevæsnet i 1780erne.

Han brugte sin avis til aktivt at fremme ideen.

Der havde dog tidligere været en række skoleinitiativer baseret på bibellæsning og uddannelse i de basale færdigheder som f. eks at kunne læse og skrive. Både for børn og voksne – om søndagen.

De andre dage skulle børn og voksne jo arbejde.

En pioner var her Hanna Ball (1734 - 1792) der allerede fra 1769 havde startet søndagsskole for børn.

De første søndagsskoler oprettedes i Danmark i 1830erne.

Der opstod i 1890erne også en række initiativer til etablering af ikke - religiøse søndagsskoler.

 

Hanna Ball argumenterede bl.a. for:

 

At søndagsskolerne skulle være uformelle.

At undervisningen skulle være varieret og underholdende,

At undervisningen skulle svare til elevernes behov og niveau.

At eleverne fik mest ud af undervisningen hvis de blev behandlet med venlighed, og

At det var godt at synge en sang hvis energien eller opmærksomheden hos eleverne skulle vise sig at være svigtende.

 

Og så er det Kai’s søndagsskole her i Hjortespring

 

Den synes helt at leve op til Hanna Ball’s idealer .

 


 

 

 

Teksten er skrevet  i marts 2008

Noter