Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

 

Bag om ordene.

 

Valg

 

Mennesket står overfor mange slags valg

-         At dømme er også et valg.

 

 

Og ”livet er summen af alle dine valg” – Som Camus siger.

 

Da Peter Plys blev stillet overfor valget om at vil have honning eller syltetøj på brødet kom han med det overraskende forslag at han gerne ville have begge dele – men at han så i øvrigt kunne undvære brødet.

Han omdefinerede problemstillingen – så han kunne stå overfor et godt valg.

 

Da Cæsar gik over Rubicon d 10 januar år 49 f.kr og udtalte de berømte ord Alea jacta est – eller var det nu Jacta Alea est ? så traf han øjensynligt også et valg – men havde han i realiteten et valg ?

Man har ofte ”intet valg” når valget står mellem ”pest og kolera”

 

Da Hamlet stiller spørgsmålet i 3 akt ”To be or not to be ” ?

Så står han også overfor svære valg som han ikke selv har valgt at skulle stilles over for.

 

Og hvad med Kierkegaards ”mennesketyper”  i Enten - Eller .

Hvor ” Æstetikeren” vil ”have det hele”, men ”ikke kan/vil forpligte sig” og derfor ikke kan vælge – hverken til eller fra , mens ”Etikeren” efter sin idé er en person der kan vælge og som kan ”gå ind for noget” og ”tage ansvar for sig selv”. ”Overhovedet er det at vælge et egentligt og stringent udtryk for det ethiske” –siger Kierkegaard.

 

Så der er mange slags valg.

 

 

 

Selvom der er Frit valg på alle hylder

Når der skal ”Træffes et valg”.

Så har ”den som har val(g) også kval” – siger et gammelt ord.

 

Det gælder også de politiske valg

 

 De folk der Stiller op til valg eller Er på valg – De valgbare

har ofte heller ”ikke noget valg”.

 Det er ikke dem bestemmer, at der skal ”afholdes valg ”eller som ”Udskriver valget”

Det er ofte andre der vil ”tage et valg” på et bestemt spørgsmål

Og så skal de i ”Valgkamp” selv om de hellere vil ”kåres” .

Hvis der da ikke er tale om ”fredsvalg”

Så skal ”valgflæsket” findes frem

Der skal holdes ”vælgermøder” så man kan ”møde vælgerne” og finde det rette ”ordvalg”.

 

Vælgernes holdninger (valg? ) skal analyseres, så man selv kan mene det rigtige, dvs. det de mener.

 

Og man skal dække sig ind overfor journalisterne der dækker valget, så de også vælger at bringe de rigtige historier.

 

Hvis valget falder på de forkerte

  Taber man valget”

Oven i købet i en grad, at der kan være tale om et ”skæbnevalg”

Og om ”vælgerflugt” fra det man står for.

Så gælder det om at finde en god forklaring på ”Valgets budskab”

 

Hvis valgets resultat bliver ”grumset”

ser mange gerne at der ”går om”

 

 

Vinder man valget” er vælgerne vidende, oplyste og ansvarlige

taber man” er de vægelsindede, vildledte ligesom valgsystemet (måske ) trænger til at laves om.

 

Vælgerne har valgretten

 

De ”går til valg”.

De ” træffer et valg”

Ved at ”vælge til” – ”vælger de også fra ”

Hvis de da ikke er ”sofavælgere”

 

 

At vælge er at ville!

 

Så må man bare håbe at det hele ikke bare er HIP som HAP

 

Børnene har ” (valg) fri ”