Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Om at lave sangbøger

 

Det er dejligt at lave sangbøger.

 

Men som alt andet her i livet skal man tænke sig om.

 

Der er mange slags sangbøger :

Nogle, som f.eks Højskolesangbogen ,Lystige viser eller  sangbøgerne fra Wilhelm Hansens musikforlag  er i deres natur samleværker der retter sig mod et meget bredt publikum.

Andre som f.eks ”sanghæftet" til jubilæet eller den runde fødselsdag retter sig mod en enkelt person eller virksomhed eller evt. en enkelt begivenhed.

Danmark har mange foreninger – der alle har årsmøder.

Enhver forening med respekt for sig selv laver et sanghæfte til årsmødet – år efter år med næsten det samme indhold.

 

Jeg har lavet mange sangbøger og sanghæfter og vil gerne give nogle erfaringer videre :

 

1) 1. Når man laver en sangbog skal man først og fremmest tænke på dem der skal bruge bogen. Det er de personer der gerne skulle genfinde de sange de gerne vil synge, men som de ikke kan huske teksten til. Der skulle også gerne være nogle tekster som de ikke kender, men som de gerne vil synge når de først får dem lært.

 

2) 2. Sange i en sangbog skal være fællessange ,dvs. Sange der kan synges af flere. Sange der kun kan synges som solosange kan være meget smukke, men har egentlig ikke plads i et sanghæfte.

 

3) 3. I sangbøger er det teksten der er i højsædet. Naturligvis er det rart med noder, men sangbogen formål er først og fremmest fællesskabet i afsyngningen .Man må kunne gå ud fra at melodierne er kendte af de fleste – og at de andre bare synger med. Et sanghæfte er ikke det samme som et øvehæfte til korsang.

 

4) 4. Når man gengiver en tekst så gengiver man den med alle vers ,med rigtig stavning samt angivelse af forfatternavn og årstal hvis man kan finde det. Det sætter teksten ind i det rigtige historiske perspektiv og ærer forfatteren især hvis man ”glemmer” at betale for ophavsretten.

 

5) 5.Selvom der ikke gengives noder skal der  være en angivelse af den melodi sangen skal/kan synges på samt komponisten til denne.

 

6) 6. Ved gengivelsen af sangen i sanghæftet skal der kun være én sang pr side ,selvom det så kun er ganske få linier. Afsyngning af sange er ikke bare aber der brøler. Forfatteren har haft en mening med teksten – og det er mange gange en ren fornøjelse at læse teksten før man synger den.

 

7) 7. Hvis sangbogen retter sig mod voksne (modne) personer, og de samtidigt forventes afsungne i dunkle lokaler fyldt med tobaksrøg, er det vigtigt at typografien svarer til dette. Man skal altså anvende en passende punktstørrelse på f.eks 12 eller større.

 

8) 8. Sangbøger kan godt indeholde andet end sange ,f. eks praktiske oplysninger der kan bruges i forbindelse med at sangbogen er i anvendelse. Eksempler på dette kan f. eks være betegnelsen på ØL på hovedsprogene , hvad hedder NEJ TAK på Kroatisk , et lille landkort eller hvad man nu ellers kan finde på der er relevant.

 

9) 9.Sangbøger må gerne være illustreret med vignetter og lignende ,men det må ikke tage overhånd så man ikke kan finde frem til sangene.

 

1010. Og så er der det med ophavsretten.

 

a) Sangtekster er generelt beskyttede i 70 år efter forfatterens død .

    Man må på den anden side gerne kopiere til rent ”privat brug”.

    Sangbøger i meget små oplag der ikke skal anvendes kommercielt ligger i en gråzone. Mens et fotokopieret engangsoplag på 100 til en familiemiddag sikkert ikke vil genere nogen , så vil det samme oplag i en trykt udgave i stift bind der videregives til venner og bekendte sikkert være et brud på reglerne. Laver man en bog i 30-50 ekspl. der holdes i en snæver kreds er der næppe nogen der vil gø.

 

b) På den anden side er det ikke særligt dyrt at være lovlig. Så vidt jeg husker så koster det ca 500 kr/sang i et oplag på indtil 5000 stk. hvis formålet ikke er en kommerciel udnyttelse af sangen. Wilhelm Hansens musikforlag kan i givet fald hjælpe med at finde rettighedsindehaverne.

 

11 Der skal ikke være for mange sange i hæftet. 100 stk må være nok ellers fylder det for meget.

 

Teksten er skrevet i 2005

Noter