Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

På jagt efter rødderne til den danske sang

I gamle dage der var engang! Sagn, Saga og Edda (800 – 1200 )

 

Vikingetiden

Runerne (fra de første årh. e. kr )

Man fattede sig i korthed

Stavrimene :

-         Der dukker af disen min fædrene jord

-         Fuglene flyver i flok når de er mange nok

 

”Havamal huskes!

 Vølven  varsler  !

 Yggdrasils rødder råder.

Stovte stavrim står stadigt!”

NS 2007

 

Fra adelsvise til folkevise. ”Før folkevisen blev folkelig” (1200 - 1700)

Ungdommen (”adelens sønner” ) skulle ud og rejse :

-         På korstog – (1095 -1270 ) ( "de første grupperejser efter folkevandringerne")

-         Til de første universiteter (Bologna 1088 , Paris 1150, Salamanca 1218 )

-         De fik nye vaner med hjem – Bl. a kædedansen ”Carole” – som nu fortsat anvendes på Færøerne.

-         De dansede ikke  "Sur le pont D’Avignon " selvom broen blev bygget i 1177 – Sangen er fra 1853 i den kendte version.

-         Forsangeren og omkvædet (refræn )

(DDe litterære kvaliteter i omkvæd har nået ”uanede højder” i Danmark

o       Tag dit glas min ven!

o       Sejle op ad åen!

 

Folkevisen er en anonym strofisk-episk sang med omkvæd.

Den indføres i Norden o. 1200 med baggrund i den franske dansevise Carol .

Der kendes 837 gamle folkeviser i nordisk tradition (Ridderviser, historiske viser, trylleviser og kæmpeviser )

Mundtlig og håndskreven overlevering. Nedskreven i poesibøger fra 1550-1700

Folkevisesamlinger fra 1591 (Anders Sørensen Vedel), 1695 Peder Syv  ,men især begyndelsen af 1800 tallet ( Sv. Grundtvig .Danmarks gamle folkeviser 1853 )

 

Sang i kirken efter reformationen i Danmark (1526 - )

 

Reformationen kom fra Tyskland

Folk skulle synge selv i den protestantiske kirke – modsat den ”professionelle” kirkesang i den katolske.

Sangene skulle være ”autoriserede” af monarken – Dengang som nu

Grundtvig fik i 1826 forbud mod at anvende ”Den signede dag med fryd vi ser ” fordi den ikke stod i salmebogen.

Oehlenschläger fik en ”balle” af Bisp Balle fordi en af hans tekster ikke passede til Dogmerne

 

”Man kan ikke være panteister i kristendommen, for guden er ikke i naturen. Det fik Oehlenschläger at mærke, da han havde skrevet en digtcyklus, der hed ”Jesu Kristi gentagne liv i den årlige natur” – som skildrede, at Jesu liv gentager sig i årstidernes gang. Det blev han skældt ud over af biskoppen i Københavns Domkirke – og biskoppen hed gudhjælpemig Biskop Balle .Det skulle være derfra, at vi har udtrykket at ”give/få en balle”

 

 

1524 Luthers første salmebog – Vi bruger mange af Luthers sange i Danmark (Hvor gud han er så fast en borg )

1569 Thomesens salmebog – Reformationens første autoriserede sangbog

1699 Kingo salmebog

1837-1880 Grundtvigs sangværk til den danske kirke.  Grundtvig skrev omkring 1500 salmer.

2002 Seneste udgave af den danske salmebog – Godkendt af dronningen d 29/7 2002

 

 

Skillingsvisen – ”Fra Folkets dyb til folkemunde” (1500 – 1900 )

 

Folk kan selv

Skillingstrykket var den tids ”formiddagsblade”.

Struense 1737-1772 (trykkefrihed i en kortere periode)

Nogen gange blev det magthaverne for meget – Forbud mod faldbyden af viser i 1805

P.A.Heiberg blev landsforvist i 1790 bl.a på grund af en vise

 

Skillingstrykket har været udbredt i Europa fra begyndelsen af 1500 tallet

Første danske trykkeri i 1490 erne.

Ældste danske skillingstryk fra 1530 – Normalt var viserne ”Skrevet i dette år”

”Visekællinger” og Julius Strandberg (1834 - 1903) Adolph var af stand velbåren

 

 

 

Sang i skole og højskole

 

Sangen forædler sindet og derved mennesket

 - Folkeoplysning og digterkald - Er lyset for de lærde blot (Grundtvig )

 

J.A.P Schultz (1747-1800) Tanker om musikkens virkning på et folks dannelse og over dens indførelse i skolerne i de kongelige danske stater.(1790)

1814 skolelovene

1838 Grundtvigs  4 ”Mands minde foredrag” - Sangen gennem et halvt hundrede år

1844 Christen Kolds første højskole i Rødding

1894 Første udgave Højskolesangbogen, seneste 18 udgave fra 2006

1926 Skolesangbogen ”Arvesølv ” i første udgave.

 

 

Sangforeningen ”Morgenrøden”

 

Sangen skaber og styrker fællesskabet

 

1770 erne – 1800 beg. Klubvisen . (Drejers klub m. fl ) En skål for den mø i blufærdige vår .Hostrup (1818-1892)

1799 P.A Heiberg landforvises bl.a  pga. sine sange Selskabssang i kronprinsens klub 1790 (”- ordner hænger man på idioter” )

Studentervisen – Skandinavismen  fra  beg. af 1800 tallet  - Studentersangforeningen fra 1839

Håndværkervisen fra o. 1840 .

Håndværkersangforeningen  i København  1843  .

Mange mandskor fra 1840erne

Arbejderkampsange fra 1870erne . Arbejdersangbogen fra 1926

Indre missions og Afholdsbevægelsens sangbøger

 

 

 

”Sang og bægerklang ”

 

Bakken 1583 og Tivoli 1843

”Syngepigeuvæsnet” i sangerindepavillonerne (1860 erne. – 1920 erne.) (Bakkens Hvile er fra 1877)

Studenterforeningen blev stiftet i 1820 .Man begyndte tidligt at spille komedie. Den første rigtige studenterkomedie/revy startede i 1833.

Den danske revy fra 1849 – Erik Bøgh – Du skjønne fortryllende Kjersten.

Politikkens Lystige viser er fra 1952 -

 

 

 

I medgang og modgang

 

I sang kan et folk udtrykke sine følelser.

 

Efter napoleonskrigene ,Slaget på Reden (1801) og Københavns bombardement og tabet af flåden. (1807) Statsbankerotten 1813 :

Langt højere bjerge, Grundtvig 1820 /Zinck

 

17/10 1838 Den folkelige fællessangs fødselsdag. Komme hid i piger små! Grundtvig 1808 /Weyse afsynges ”spontant” under et ”Mand minde” foredrag.

 

Under og efter de slesvigske krige :

 

Dengang jeg drog af sted ! Peter Faber1848/Horneman  ,

Påskeklokken kimed mildt  C.Ploug 1848(slaget ved Slesvig),

Det var en sommermorgen Grundtvig 1850 (slaget ved Isted)

 

Efter tabet af Sønderjylland  (1864) og Genforeningen (1918 ):

 

Skyttesagen  Johan Speyers sangbog 1866,

Den sønderjyske ”blå sangbog” fra 1867-1946

"Hedesagen" , Indre mission, "Afholdssagen" ,"Andelsbevægelsen"

 

For alle de små blomster, Mads Hansen 1870,

På det jævne, Kålund 1877,

Det haver så nyeligen regnet, Ottosen 1906,

Det lyder som et eventyr et sagn fra gamle dage, Pontoppidan 1918

 

Alsangen under besættelsen. 1. september 1940 er et højdepunkt.

 

Romantikken og Den skønne sang.

 

Den rigtige kombination af musikalsk og digterisk talent på det rigtige tidspunkt

Weyse og alle de andre.

Den danske romances mester Weyse (1774-1842) skriver over 100 romancer sammen med:

B.S. Ingemann (1789-1862) , Morgen og aftensange  (1837-39) ,Julen har bragt velsignet bud (1839 )

Grundtvig (1783-1872), Den signede dag (1836), Det er så yndigt at følges ad (1855),

Oehlenschläger (1779-1850), Skønjomfru luk dit vindu op

J.L.Heiberg.(1791-1860 ) Natten er så stille (1829)

 

DRs pigekor dannes i 1938

 

Aksel Schiøtz (1906-1975)

 

 

 

Nye melodier til gamle tekster – Det går slet ikke!

 

Fællesskab om melodier samt en modernisering af toner og tempo.

 

Første danske koralbog 1573,

A.P. Berggrens koralbog 1853.

Laub’s reformarbejde 1895-1927 ,

”Den gamle koralbog ”1954 (1979) ,

”Den nye koralbog” 2003.

 

Folkehøjskolens melodibog 1922

 

Carl Nielsen og Thomas Laub skriver mange nye melodier til gamle tekster  (1915-1917 )

Danmarks melodibog  I-V  (1895 – 1931)

 

Følgende komponister har flest melodier i seneste udgave af Højskolesangbogen . Carl Nielsen (36) , Laub ( 26),Ring (22), Weyse (20 ),Th.Aagaard (19)

 

 

Den danske sangs rødder i få ord

 

 A. ”Havet og landet”, ”Tysken og de andre” og ” Et stort fad grød” (materialismen)

 

B. ”Folketonen” , ”Kirketonen”  og ”Romancetonen  ”

 

C. Ask Yggdrasil og dens tre rødder

 

Urds brønd i himlen (Asgård) Skæbnen (Norner (skæbnegudinder) – Urd/fortid , Verdane/nutid og Skuld/fremtid

Mimers brønd  på jorden  (Midgård og Udgård (Jotunheim)  (visdom, vildskab og vilje )

Hvergelner brønden i Nifelsheim (hel )  (verden som den var  ) – Nidhug .

 

 

 

 

Teksten er skrevet  i april 2007 som baggrund for en introduktion af en sang i Hjortespring søndagsskole

Noter :

Kilder :

Karl Clausen : Dansk folkesang gennem 150 år

Politikens revyhistorie