Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Anders Vasehus

 

Hip Hurra ! og jubelbrus

til vor

Fødselarius

Skole-filosofikus

Histo-orakologus

Tres års pædagogikus

Hundredtals alumninus

Hylder

Anders Vasehus

 

 

Kategori :

Hurra hurra med Svinghage

Sangen kan synges på denne melodi :

 

Teksten er skrevet i året :

23/6 1983

Kommentar :

Overmatrikelkontrollør Anders Vasehus var en kær og skattet lærer i matrikelvæsen i Matrikeldirektoratet i en årrække