Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Claudius Clavus

 

Alt mens folk i Salling by,

gik og opgav ævred.

Fødtes HAN før morgengry.

" Verdensaltet bævred"

Han var ingen dumrian,

Ptolemæus ligemand.

CLAUDIUS hed manden.

Ham og ingen anden!

 

Han tog tidligt hjemmefra,

for at se på verden.

Men ku’ ikke finde vej,

trods sin megen lærdom.

Hør! Der mangler vist et kort,

over alt, hvad der er vort.

Gamle Ptolemæum,

skal vist på museum.

 

De par streger tegner jeg,

udbrød unge CLAVUS.

Det ku' bli' min levevej!

Syng blot " Gaudeamus"

Nu af sted på eventyr.

Dette er mit vidnesbyrd!

"Alt skal observeres,

tegnes og kopieres. "

 

Efter mangen Odysse,

så var kortet færdigt. -

Det var penge værd at se.

Ret en mester værdigt.

Der var alt hvad der sku' vær'

Kap Farvel, og alt det der.

Lutter nye navne.

Man sku' intet savne.

 

Venner se på CLAVUS' kort!

Det var nok på tide,

at de gamle blev lagt bort.

Nu skal alle vide,

hvor vi er og hvad vi kan.

Danmark er et yndigt land !

CLAVUS viser vejen,

han er vores egen.

 

VIVAT CLAUDIUS! og SKÅL.

Du skal huskes længe.

Dit berømte nordenskort.

Det skal op og hænge.

Danmarks første geograf,

kartograf og topograf

Først med dig kom Norden,

rigtig her til jorden.

 

 

Kategori :

Svinghage med stok og stikker

Sangen kan synges på denne melodi :

I en kælder sort som kul.

Teksten er skrevet i året :

1988 i anledning af Claudius Clavus 600 års fødselsdag

Kommentar :

CLAUDIUS CLAUSSØN SW ART, kaldet Claudius Clavus

blev født den 14. september 1388 i Salling by,

Hillerslev sogn på Fyn.

Efter egen optegnelse, to timer før solopgang.

Han udarbejdede to kort over de nordiske lande,

hvoraf det ene holdt sig i flere hundrede år som

det bedste kort over N orden.

Dette kort forbedrede de Ptolemæiske verdenskort

vedrørende de nordiske lande på en afgørende måde.

Han skulle selv have været noget af en globetrotter .

Meget af det materiale han baserede sine kort på

fandt han dog dels i andres optegnelser, dels i

fantasiens verden.

Hans grønlandske stednavne var især meget

poetiske.

Man bør dog tilgive en 600 åring meget.

Han satte Danmark nogenlunde rigtigt på

verdenskortet og blev vel som sådan den allerførste

medarbejder i det der senere bli'r

KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN.

Tillykke med dagen og tak.

 

Kilde: Dansk biografisk leksikon v. Carl S. Petersen.