Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Der var nogle der rejste

 

 

Det er snart tid til at ta' væk,

fra haver med ligusterhæk

hvor Dannebrogen vejer

fra spiritus til ågerpris

og sommerregn i spandevis

og høje trækprocenter.

Et liv i frihed venter.

 

Men tøv nu lidt, og lad mig snakke

om livet hist bag Valby bakke.

Når jeg har sagt,

hvad var min agt,

så kan I roligt pakke.

 

Vort lille land, det har det skidt

det vil jeg ikke nægte,

men tro dog ej ,om andres lykke,

at den er mere ægte.

 

Et felttog foran jer I har,

med mange skjulte farer,

blandt dem man også regne må,

de mange toldfri varer.

 

Den megen mad der bydes om .

Igen en farlig vane,

Der glider alt for meget ned,

så derfor vogt jer gane.

 

Og husk hvor let at tiden går,

med indholdsløst salonævl,

tag helre' ud hvor folket bor.

Dyrk dagligdagens ordkævl

 

Man kunne sådan blive ved

i evigheders evighed,

om livets skjulte farer

og fjerne landes snarer.

 

Kun lidet vil det nytte,

da alting jo besluttet er,

og ingen  mer vil bytte.

Så riv I jeres pæle op-

 fra hjemmets vante hygge ,

 og plant dem så  på ny igen

i  Trikolorens skygge.

 

God Rejse

 

 

 

 

Kategori :

Hurra ! Hurra ! med Svinghage.

Sangen kan synges på denne melodi :

 

Teksten er skrevet i året :

 

Kommentar :

Skrevet  i 1983 i anledning af Ulrich og Hanne Thornøs rejse til Paris .