Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

En boligpolitisk bekendelse, eller tanker der strides.

 

i anledning af Kommunalteknisk Chefforenings drøftelser af emnet byfornyelse og by økologi ved årsmødet i Kolding i 1996

 

Her i Danmark bor vi flot, altså os der har det godt.

Men der findes folk - hvis bolig, alt i alt, er alt for dårlig.

Træk og slip og badevand, mangler tit hos menigmand.

 

Jeg vil bygge mere "grønt", så miljøet blir' så skønt.

I må ikke forurene - Det ka' I da ikke mene?

Byg kun det I selv ka' li’,-  det' der mægtig mening i.

 

Jeg vil bygge mere "kønt". Huse de ska' vær' til pynt.

Tænk hvor mange arkitekter, der er vilde med "projekter".

Danmark ku' bli' mere sjov, hvis vi bare gav dem lov.

 

I skal' spare mer' fordi, kassen den er smækket i.

Men det gør nu ikke noget, blot I ikke taber ho'ved.

men lar' folk bestemme selv, hvordan de vil stifte gæld.

 

Jeg vil plante mig et træ, så jeg kan få mere læ.

Spare vand og kompostere, holde høns og meget mere.

Grøn i tanke - grøn i dåd. I kan tro det nytter noget!

 

Jeg vil bygge for enhver - Rig og fattig - Her og der.

Jeg kan næsten ikke bære, at vi ikke bygger mere.

Så tag fat med skovl og spand, og bebyg det danske land.

 

 

 

 

Kategori :

Miljørigtige Svinghager

Sangen kan synges på denne melodi :

Jeg en gård mig bygge vil.

Teksten er skrevet i året :

Hotel Koldingfjord d 6/9 1996

Kommentar :