Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Flugten til Danmark

og tilbage igen

 

Hurra for de danske værdier

-     - Det er dansk - det er dejligst!

- Værdier – Det er noget vi sætter pris på !

 

Frit efter Chr. Winther : Flugten til Amerika

 

Jeg bor i et land hvor peberet gror,

og ingen de ligner hinanden.

Der voksede’ jeg op hos min far og min mor

Og lærte om Gud og om Fanden.

 

I skolen – lærte jeg bare at Tro,

og drømme om fortidens helte.

Selv var jeg vel mest til at gå og glo,

på andre – mens de ”spændte bælte.”

 

Jeg lærte at ærlighed tjener sig bedst,

og at - man skal forsvare sin rede.

At alle har ret til at leve i fred,

til at tænke og tro og at bede.

 

Jeg elsker mit land og min far og min mor

Og gør’ hvad de sir’ jeg skal gøre

Det har vi vist gjort i tusinde år

Jeg er tryg, og har mit på ”det tørre ”.

 

På fjernsynet ser jeg at andre end os

Har ondt af, - vi  lar ’os fordreje.

Så nu vil de give os ”frihed” til trods

for, - vi hel’re vil gør’ som vi plejer.

 

De sir’ vi skal tænke og tro for os selv,

og ikke la’ fortiden råde.

At det som ”de” mener, bør være model

For ”os” – Men hvordan? - Det’er en gåde.

 

For hver gang vi prøver at finde en vej

Som vi selv kan betræde – med ære.

Så sir’ de, at vi nu igen, tager fejl –

Og – at vi har meget at lære.

 

Vi lytter til alle de selvglade ord,

om hvad vi skal mene og gøre.

Så de der ” de andre” bliver’ glade og tror

At nu, er vi ”sympatisører”.

 

Jeg prøver og lytter og” gør som de gør”.

Men hvad kan det hele vel nytte

Når alt hvad jeg når, er at føle mig skør,

og som én, der er taget i bytte.

 

Nu drager jeg ud for at finde mig selv

Og gøre præcis hvad DE siger.

Mon ikke ”jeg ”også befinder mig vel,

ved at tro på - de danske værdier?

 

De danskeske danskere sir’, at de står,

med et fordomsfrit sind – der forener .

At man holder sammen – hvordan det end går.

Er flittig – og så siger’, hvad man mener.

 

Det passer mig fint, at de mener som jeg

Nu rejser jeg ud for at høre,

om de vil forklare det grundigt for mig.

Hvad de mener, det er jeg skal gøre.

 

De danske er fordomsfri – Der hvor de bor.

De vil helst være fri for at se os.

Blir’ vi bare hjemme, hvor peberet gror

Så’ er det sådan, – at vi skal bété os.

 

At de holder sammen - Det siger sig selv.

Der er ”dem” og så - ”alle de andre.”

De ”gør hvad de vil” og ”bestemmer det selv”.

Er det mon noget, som Vi kan forandre?

 

I Danmark, der slider man kroppen ihjel,

og sjælen bliver ”tynd” og tar’ skade.

For mer’ vil ha mere – til ”mig” og ”mig selv”.

Det er vist sjældent, at danskere’ er glade?

 

Jeg tror, jeg lar’ danskerne passe sig selv,

og tar’ hjem til det sted, hvor jeg kom fra.

Men først vil jeg sige, hvad jeg mener -  selv

Og så ka’ de gør’ - hvad de vil - Ja !

 

Jeg tror på en verden, hvor kundskab er magt.

Og - hvor viden vil værne den svage. 

Hvor lighed, og frihed, og tillid står vagt.

Og hvor ingen bliver’ ladt tilbage.

 

Hvor mennesket lever i fred med sig selv,

og ikke i frygt for hinanden.

Hvor alle der Tror – de kan tro hvad de vil,

mens andre – de bruger forstanden.

 

Med flid skal I skabe – I leg skal I le,

imens I gir’ plads til hinanden.

Når få har for meget – og færre for lidt

Så tror jeg værdier bliver sande.

 

Farvel og på gensyn !  – Jeg håber og tror,

at vi vover, at tro på hinanden.

For selv om jeg bor der hvor peberet gror,

er vi fælles om Gud og om fanden.

 

 

 

17/9 2007

 

 

Mit bud på ”danskernes værdier ”

 (”Vores værdier” )

 

Danskerne lever ikke i et ”værdiløst” samfund.

Så langt fra.

Mange af danskernes værdier er en del af et fælles

europæisk værdisæt f. eks flid og ”pligten til at arbejde for føden”

eller ønsket om et demokrati eller af et fælles medmenneskeligt

værdisæt f.eks ønsket om sandhed og  retfærdighed og er

som sådan ikke specielt danske.

 

Der findes også værdier der deles af mange i verden som

f. eks respekt for alderdommen eller at samfundets og slægtens

behov/ krav går frem for den enkeltes (individualistens krav)

eller det vigtige i at forsvare sin/familiens ære, eller det naturlige

i at udøve gæstfrihed overfor fremmede som – for tiden –

hverken er særligt europæiske eller danske –

Men som måske engang har været det.

 

De fleste værdier ændrer sig over tiden, også danskernes.

Vi var mere kongetro og autoritetstro før i tiden, og vores ”fædrelandskærlighed” kan vi vel egentlig først begynde at

opdyrke efter 1864. Før da var vi nærmere et lille imperium

bestående af Island, Holsten, Slesvig og det nuværende Danmark.

 

Nogle værdier er tidløse og ”førkulturelle” som f.eks

barmhjertighed, ømhed og ønsket om orden og form i tilværelsen

 

Værdier er noget man vedkender sig og stræber efter.

Det er ikke altid man i den konkrete situation synes

helt at kunne leve op til dem.

Nogle postulerede ”danske værdier” som f. eks frisind

(fordomsfri indstilling og accepten af at andre mennesker

gør hvad det passer dem i privatlivet) viser undersøgelser

(Gundelach og Varming& Zøllner) at danskerne ikke har i ret stort omfang.

Vi har en høj aftalemoral (aftaler skal holdes), men ikke meget frisind.

Selv om vi gerne ville have det.

 

Hvem er vi så?

 

Mit indre jeg siger mig, at det ikke ville være helt forkert

at beskrive de nuværende danskeres værdier sådan her:

 

Demokrati .

 

Danskerne har stærke demokratiske værdier styrket af et rigt

foreningsliv, og en høj folkelig deltagelse i politisk aktivitet

især ved valg og i samfundets forvaltning (forældrebestyrelser, offentlighed i forvaltning ,ombudsmandsregler (ret til indsigt osv.)

 

Humanisme

 

Danskere er ”humanister ”. De sætter Mennesket –

(ofte ”mig selv”) i centrum og ikke gud.

Vi lever i en sekulær stat, hvor skole og kirke er adskilte,

og hvor stat og kirke måske også snart bliver det som i Sverige,

hvor vi baserer os mere på viden end på tro.

Vi er kristne af kultur og ikke af tro.

 

 

Uddannelse

 

Vi sætter viden og videnbaserede færdigheder højt

(”kundskab er magt” , ”viden åbner verden”) .

Vi har i stort omfang indført livslang uddannelse gennem folkeskole, efteruddannelse på arbejdspladsen , aftenskolen osv.  og mener det er bekymrende hvis folk ikke har en god solid uddannelse.

 

Flid

 

Danskerne er et flittigt folk der arbejder meget. ( ”Arbejde adler”.)

Arbejdet definerer ens sociale og identitetsmæssige situation

”Kvindeligt udearbejde” er en værdi i sig selv, selv på bekostning af børnene.

”Erhvervslivets” arbejdskraftbehov skal tilfredsstilles.

Vi ser lidt skævt til folk der ikke arbejder, (ikke er ”på arbejdsmarkedet”) selvom der kan være mange gode grunde til at de ikke er det.

Når vi møder nye mennesker spørger vi med det samme ”Hvad laver du?”

 

Lighed og frihed.

 

Danskere går ind for både lighed og frihed.

De to værdier skal være i en rimelig balance.

Vi er nået meget langt med ”ligheden” (lighed for loven , ligestilling, lige muligheder, lige ret til uddannelse, lige ret til medbestemmelse, økonomisk solidaritet) så for tiden bliver ”frihedsværdierne” mere betonede

 (”frihed fra ”og ”frihed til”) (åndsfrihed, ytringsfrihed ) selvom frihedsværdierne for tiden er noget under angreb fra vore fælles ”terrorpsykose ” der for os til at acceptere begrænsninger i den private ”frihed” vi ikke vi ikke tidligere ville have drømt om.

 

De bløde værdier 

 

Danmark er ikke noget ”Machosamfund ”. Vi sætter stor pris på en række bløde værdier (velfærd , mildhed ,fredelighed, omsorg ,tryghed osv.) og ønsker at tage hånd om de svageste (indtil en vis grænse !)

 

Leg

 

Selvom vi arbejder meget så skal det ”være sjovt at være dansker”  Danskerne karakteriserer sig selv som meget lykkelige i forhold til mange andre lande .

Det skal være ”festligt, folkeligt og fornøjeligt”, hyggeligt og jovialt.

 

Danmark er en værdi i sig selv

 

Vi er glade for os selv og tror vi er bedre og har det bedre end de fleste andre.

Det er objektivt ikke altid lige sandt – men det føler vi altså.

Vi har tillid til vort samfund og dets institutioner og til hinanden (”social tillid ”) og kærlighed til fædrelandet, ikke mindst når vi spiller fodbold.

 

 

Peter Jakobsen

September 2007