Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

Om miljømæssige udfordringer

der er stadigvæk noget at gøre Lars !

 

Da de fordumsklædte kæmper

rendte rundt - og vælted’ templer,

og Kong Krist’ian – slog til Søren,

og bebyggede ’ – exteriøren.

Var de gode ved naturen,

trods den voldsomme fremturen.

Det lå lissom’ - i kulturen.

Nu’ der revner i glasuren!

 

Vi blir’ mer ’og mere rige,

så vor affaldsmængder stiger,

men dem vil vi eksportere,

så vi kan få råd til mere.

Hvis du mangler drivhusgasser,

af diverse fareklasser,

kan vi deponere masser.

Gi den gas – Ja ! - Gi den Gas – Ja !

 

Hvad’ ska’ vi med fuglesangen?

Vi har hørt den mange gange.

At en frø kan forurene,

med sit kvækken ,vil jeg mene.

De der dyre "reservater",

Biotoper – Habitater.

Er for mig absurd teater.

Og så koster de stakater.

 

Fortids kolde, klare kilde,

er nu vært for en bacille.

Og – når du skal til at "skylle",

lugter det af "bare " gylle .

Den er gal med recipienten,

dels nitrater – dels svovlbrinten.

Hvad har vi mon mer’ i vente ?

Fortids synd ! - med renters rente!

 

At vi ligger som vi reder

og får enden på komedie.

Kan vel ikke undre nogen.

Dog – vent lidt med nekrologen

Der er LIV – i alt det "grønne".

Lad det vokse – alt det "skønne " !

Og lad os så - her – begynde,

med at "synde" mer’ - med ynde.

 

Kategori :

Miljørigtige svinghager

Sangen kan synges på denne melodi :

Stakkels Hanne  (Folkemelodi)

Teksten er skrevet i året :

 

13/8 2004

Kommentar :

 

 

 

 

Billeder af teksten