Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 

 

 

Fake news

Qui Bono ?

 

Man siger – Det hviskes!

At enden er nær.

At Russerne tager det hele

At bomberne falder, et sted du har kært

Det går som det går – med de dele !

 

De ”andre” de siger

At livet er skønt,

hvis blot, vi kan lære, at dele,

og bruge lidt mindre, end det vi har gjort.

Sådan – ”I det store og hele” .

 

Hvad sandt kan der være, i det der er sagt

Når alle kan se det forløgne ,

i alle de løfter og trusler De gir.

Mon ”sandheder” - de er forfløjne ?

 

Er ”objektiv viden” - en verden der var?

Kan alle blot hævde -  De ved det ?

Om, hvad der er ”op eller ned, eller hvad” ’

Jeg lammes af tviv’lens fodsved.

 

Hvorfor vil vi tro, på det rene vrøvl,

for blot, at vær’ enig’ med mange.

Hvornår blev vi blottet for sund fornuft

Bare fordi - Vi blev bange?

 

Skal Vi lade os lokke, af løgnens mystik.

Af konspirationens fortrylning ?

Hvad nu - hvis  - Det sandt !’ ”at jorden er flad”

Ska’ ”Mor lille” , så ha’, en undskyldning?

 

Vi druknes i ”News ” - om ”Hvad der er hvad”

Og - om ”Hvad der sker” - ”alle steder”.

En syndflod af ”tilbud” , om at være med,

på dagsordnens ”Muligheder” .

 

Lad vær med at tro på - alt hvad De sir’.

Lad tvivlen’ få lidt revanche.

Og tro på dig selv og din sunde fornuft

Så gir du dig endnu en chance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori :

 

Sangen kan synges på denne melodi :Kalle Kulmules sang fra Jullerup færgeby af Niels Jørgen Steen

Der skal indsættes et omkvæd i alle vers

 

- at løgn blir' til sandhed

kan ingen forstå

Det blæser vi på

 

Teksten er skrevet i året :

 

 

 

Kommentar :

 

Fil med melodien :

 

 

Billeder af teksten