Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

 


Julen 2017

 

 

En Lillejuleaftensjubilæumsfortælling for ”Gadedrengene”

 

»Se derfor ikke vores usle kostumer, men se vore sjæle. Vi er også mennesker.«

Prologen fra Bajadser

 

 Velkommen

 

Hos Gadedrengene

 

Lyt ikke kun til vore sange !

Find ind til vore hjerter !

Der finder i glæden :

 Glæden

Ved at være sammen

Ved at kunne noget sammen

Ved at holde sammen

I fyrretyve  år

 

Og - Hvordan det hele det startede ?

 

Tja --

 

 

Det ligner et EVENTYR

 

 

 

 - Det skete i de dage!

 

For 40 år siden – i 1977

Margrethe  var dronning – Hun havde regeret i 5 år

Anker var Statsminister

Kai var blevet 40 år , året før

Det var året før fjernsynet begyndte at udsende Matador

Elvis døde det år, og den første Star Wars film blev vist i biograferne

Det var den varmeste JUL i mands minde - over 12 grader juleaften

Befolkningen i Danmark var på lidt over 5 mio indbyggere.

Den voksne dansker drak ca 130 liter ØL i gennemsnit om året.

 Nu er de nede på under det halve

Hvad skal det mon ende med ?

Og så blev Gadedrengene født Lillejuleaften efter at være undfanget noget tidligere på året på et brønddæksel på Fyn efter Ærespræsidiets indtagelse af indtil flere bajerske øller.

 

Det var vel den form for Helligånd de havde til rådighed på det tidspunkt

 

Undfangelsen skete efter flere forgæves forsøg på at synge ”Den samme sang”

Det gik slet ikke !

Det ska’ være løgn!

Vi stifter et sangkor for ”raske drenge”

 

Og sådan blev det !

 

Selve Fødslen fandt sted hos Inger og William i Københavns bad

Lillejuleaften 1977 . i dag for fyrretyve år siden.

 

Hvorfor det kom til at hedde ”Gadedrengene ” er der ingen der rigtigt ved.

Det kunne vel lige så godt have heddet ”foreningen af mandlige solosangere uden ord”, eller ”The lonesome boys” eller ”City boys”

 

Kært barn har mange navne

 

Men det kom altså til at hedde ”Gadedrengene”.

 

Eller ”drengene” i kort version –  Og hvad siger ”Det trofaste publikum  ikke  - ” God fornøjelse – og hils drengene”

 


 

 

Det første problem koret stod overfor, var at det hverken havde dirigent eller sangere.

 

Angående dirigenten var der enighed i Ærespræsidiet om at han - så vidt muligt -  skulle være musikalsk. og så i øvrigt skulle kunne tåle den belastning det var, at arbejde sammen med et kor der ikke var det.

 

Vedrørende sangerne var der andre boller på suppen

De skulle være hyggelige at være sammen med , men skulle ikke nødvendigvis kunne synge.

Samværet og glæden skulle gå forud for den musikalske kvalitet

At der så i tiden løb sneg sig en del ”drenge” ind i koret der faktisk kunne synge, er så en helt anden sag.

”Sneg sig ind” er måske ikke det helt rigtige udtryk

Man kom kun ind hvis man blev opfordret til det, af Ærespræsidiet

 

Der er ”drenge” der faktisk været ”på prøve” i næsten hele korets levetid

 

Få sangere er gået ud af koret af anden årsag end eget dødsfald

 

At korets medlemmer kun kunne være af hankøn lå ligesom i luften.

Det gav dermed koret en enestående mulighed for at etablere sin egen ”fanclub” og sit ”Trofaste publikum” i sangernes koner og kærester, der i de mange år har, måtte lægge øre til mange heroiske musikalske præstationer.

 At kønskvoteringen ikke omfattede ”dirigenten” må betragtes som det rene svineheld . Ellers ville det have set sort ud i dag.

 

Korets målsætning var - i en kammeratlig atmosfære – at udbrede kendskabet til tekster og melodier på de mest anvendte sange i ind og udland

Korets øvelokaler var et problem i sig selv - i mange år var det næsten en naturlov at når ”drengene” begyndte at øvet ét sted – så gik stedet fallit kort tid efter.

 

Det var først da Kai i januar 2006 forbarmede sig og indrettede øvelokaler på Gl Klausdalsbrovej , at der kom orden i sagerne – Uden at der har været forlydender om at han er gået konkurs af den grund.

 

Koret har aldrig været præget af demokratiske tendenser.

 

”Ærespræsidiet” og ” Hr dirigenten” bestemte det hele

Det var nok meget godt !

Drengene er lige så ustyrlige og individuelle som en sæk lopper

Det var aldrig gået ,hvis de skulle bestemme noget som helst.


 

 

Korets dirigent i de første 35 år var Jørn Nilsson

Han hed aldrig andet end ”Hr dirigent”

Han nød korets ubegrænsede respekt i de mange år han forsøgte at få sat styr på drengene – hvilket sandsynligvis skyldes hans utrolige evne til at holde drengenes svingende musikalske præ-sta-tioner ud i de mange år

 

Efter Jørn kom Martin som vi heldigvis stadigvæk har fornøjelsen af fra tid til anden 

Og så kom MusikMarie.

 

Hun fylder ikke så meget som nogle af drengene

 

Selvom hun her på det seneste har gjort en stor indsats for at komme på omdrejningshøjde  – som I vil kunne se om lidt

 

men ih ! hvor hun fylder koret med musik og ungdommelig livsglæde.

 

Korets mentale gennemsnitsalder er faldet væsentligt siden Marie tog over,

Der er muligvis også sket en del fysiske skader på sangerne efter al den opvarmningsgymnastik hun udsætter os for.

 

Men man må lide for skønheden

 

Og så er ”tonen” - altså omgangstonen - blevet mere stueren

Nu mangler vi bare at sangertonen også bliver det.

 

Nu er Marie blevet Frk Dirigent

 

Det har taget 40 år fra at korets stiftende medlemmer ikke kunne synge en eneste sang fælles – til at koret nu kan synge indtil flere sange uden tekst og noder og oven i købet offentligt.

 

Ikke alene på det plejehjem koret i mange år han sunget på - op mod JUL, men også korets optræden i Grøften i Tivoli og senest på Shanty festival i Svendborg nu for anden gang i træk

 

Hvad skal det mon ende med?

 

Udover korets primære aktiviteter, der som bekendt består i at mødes til øveaftner ”hver onsdag”, er der i tidens løb udviklet en række sideaktiviteter hvoraf den mest livskraftige vel nok er ”Cykelsangen” som Ole Trofast har stået for i 35 år, og nu senest NING NU

 

De år der er gået godt kommer ikke skidt tilbage

 

Og hvad siger den gamle sang ikke

 

Himmel og jord engang forgår

Himmel og jord engang forgår

Men Gadedrengene

Men Gadedrengene

Men Gadedrengene

Evigt består

 

 

Velkommen endnu engang hos Gadedrengene

 

Tak for opmærksomheden