Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

ABC for ledere.

-         lidt hjælp til at bli' bedre og ikke ledre'

 

 

 

Om altid at skulle

 

En ansvarsfuld leder af led´re

blev træt af at altid vær´ bedre.

Han opgav sit job

og drak sin løn op

Så nu blir´han ledre og ledre !

 

Om bureaukrati og glemsomhed.

 

En bekymret og bly bureaukrat

blev af og til ret desperat

når han sku' bestemme

om det han sku´ glemme,

sku' nedskrives i et notat

 

Om chancerytteri

 

En chef tog én chance - ja flere

men glemte at mer' vil ha mere.

Han tabte balancen

ved tanken om chancen.

Så nu er han ikke chef mere.

 

 

Om dialog med udbytte !

 

Dialog gir et nyttigt dilemma!

Ska' du tro på dig selv eller hvem - Hvad ?

Dog ! Jo mere du sander,

værdier hos andre

Jo mer' ka' du selv få forstand af.

 

 

Om eksperthjælp

 

En leder der syns ' det var svært,

han ringede til en ekspert,

men ku' ej forklare

hvad han sku' ku' klare.

Så nu må han selv få det lært.

 

 

Om forandring

 

En mand med forstand på forandring

holdt fast på, at alt er bestandigt.

Jo mer’ man vil gøre,

og ha' sit på det tørre.

Jo mer’ får man det, man er vant til .

 

 

Om Gaver

 

Giv gavmilde gaver til dem - som

du gerne vil glæde - og syn's om.

Dog gir' du dem mere,

end de kan kapere,

så gir' du dem mer' end de til'komr.

 

Om hjælp.

 

En husbond tar hensyn til alle,

og hjælper - og gir den en skalle,

når lokummet brænder !

Blot I kære venner !

tog fat og så gjorde det halve !

 

Om Ideer

 

En leder med mange ideer,

løb tør og ku' ikke få flere.

Han rysted på hoved,

men tabte ej modet,

og begyndte at improvisere.

 

 

Om at få Job

 

En mand sagde ja til et job,

skønt lønnen var langtfra i top.

Jeg starter ved jorden,

og går'en så går'en,

og så skal jeg nok vokse op.

 

 

Om kritik

 

Når kundernes klager blir flere

og alle vil kun kritisere,

og kaos blir krise.

Mon din ekspertise,

kan bruges til at abdicere ?

 

Om at lytte

 

En leder der glemte at lytte

blev let sin letsindigheds bytte.

Han troede han vidste,

langt mer’ end de fleste.

Nu ved han at lytte, kan nytte !

 

Om magt og motivation.

 

Et menneske magter det meste,

hvis magten blir delt med de fleste.

Ka' du motivere ,

de andre til mere

Så gir' det gevinst, så det ses - det !

 

 

 

Om at sige Nej !

 

En leder der ville behage,

ku' kun sige Ja - og beklage

at folk ikke selv ku'

si' Nej , når de nu sku'

Nu meler en anden hans kage.

 

 

Om om-organisering.

 

Hvis DU laver om på det hele,

og alle får mer’ at bestille,

med bare at fatte

hvordan DU vil ha' det.

Er det egent'ligt det som du ville ?

 

 

Om at prioritere

 

En leder skal prioritere

og vælge blandt mer eller flere.

Og går'en så går'en,

Hvis ikke så går han !

En leder må ku' resignere.

 

Quo vadis ?

 

En leder qua "Leder" er "nogen",

men mange de lever i troen,

at når de sir' stop,

og vil holde op,

så fortsætter veneratio'nen.

 

 

Om ret og uret

 

Skal ret være ret - og det ska' det

er led're ret go' til at fatte

at "rettidig omhu",

er bedre end  "Fuck You"

hvis man ska' ha' no'get til at batte.

 

 

Om smiger

 

En leder der holder af smiger

skal selv passe på hvad han siger

For alle der lytter

til det som han yt'rer

De ender som rene kopier.

 

Om at sige tak

 

En leder der glemte at takke

de andre - men blot ville snakke ,

om det HAN ka' score,

for det som DE gjorde

Vil snart få en tur - ned ad bakke.

 

 

Om udbrændhed.

 

En chef brænder ud hvis han glemmer,

at "livet skal leves" - og gemmer,

det sjove til sidst

så bli'r livet for trist

Næh !  Nyd det ! - for så blir' det nemmere'

 

Om at vove

 

At vælge - at vove at vinde,

at være sig selv - Selv i blinde !

at " bare ta' chancen"

og tabe ballancen.

Det er det der gir' noget at mindes.

 

 

Om sex og samfundshjælperen.

 

En mand havde sex med sin kone

en munter og dejlig matrone.

Hun vil mer' - som hun plejer.

Han ku' drikke en bajer.

Så nu blir' det plat eller krone.

 

 

 

Om at yde og nyde.

 

En mand der vil lede og byde,

skal ha en korrrekt attityde,

til det med at yde -

no'get før man ka' nyde.

Her hjælper det ikke at snyde.

 

 

Om ekstremer

 

En leder skal favne det hele

fra Zenit til Nadir og dele -

sit favntag med alle -

De kloge - De gale ,

og alt sammen - uden at skele.

 

 

En ærlig mand.

 

En leder må værne sin ære

hvergang der er noget i gære.

Lar' han sig besnære ,

til at glemme at være -

reel - Blir' han det der er værre !

 

 

Om øjeblikket .

 

Ved tanken om det du skal nå,

når fremtiden presser sig  på.

Blir' nutiden klemt

og fortiden glemt,

og frihed'n går langsomt i stå !

 

Om åbenhed.

 

En leder er åben for alt.

På trods af, at alt kan gå galt.

For lukker man af -

for sit livs åndedrag.

Så ved man ens dage er talt.

 

 

 

 

 

Teksten er skrevet i sommeren 2003

Noter