Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

EF forhandlerens lo bud

1. Om forberedelse.

Vær godt forberedt. En god erstatning for ikke at høre til blandt de

store er at være bedre og hurtigere informeret end dem

Sørg endvidere for god forberedelse af de personer der skal forhandle

din sag videre i de efterfølgende led. Et godt forarbejde kan ødelægges

ved manglende information videre frem.

 

2. Om ikke at stå alene

Opnå om muligt Kommissionens indforståelse med alt du ønsker gennemført

før du foreslår det:

Opnå samtidigt støtte fra i hvert fald et stort medlemsland.

Et lande positivt udtalte støtte, er mere værd end 7 landes velmenende

Ligegyldighed.

 

3. om at sige Nej.

Misbrug ikke nej stemmen. Begrund altid hvorfor du siger nej.

Jo hyppigere du siger nej jo mindre alvorligt tager man dine indvendinger.

 

4.Om det fælles ansvar

Tag så vidt muligt medansvar for fælles beslutninger selvom alle

dine ønsker ikke er blevet opfyldte. EF er et stort kompromis.

 

5 Om klarhed og enkelthed.

Søg enkelthed og klarhed i enhver lovtekst du medvirker ved udarbejdelsen

af. Modsæt dig vedtagelse af regler du ved ikke vil kunne gennemføres' i praksis

idet resultatet kun bliver borgerens foragt for lovgiver

 

6 Om realisme

Overspil ikke dine kort dine kort. Danmark er et lille land I sidste ende

følger indflydelse i EF de alm. regler om magt og ret

 

7 Om kolleger i andre EF lande

Lær dine kolleger personligt a kende, og gør en indsats for at

Forstå deres synspunkter. Hjælp dem hvor du kan

Tal ikke nedsættende om dine EF kolleger overfor tredjemand. Deres

synspunkter er sikkert lige så berettigede som dine Læg ikke ansvaret

for din egen manglende succes på andres uvilje, skylden kan lige vel

ligge i din egen manglende indsats for at forklare din sag

 

8.Om forholdet til danske interesseorganisationer

Lad dig ikke misbruge af interesseorganisationerne. Du varetager et

bredere interesseområde end deres nemlig det danske samfunds og EF's.

Foregøgl ikke danske interesseorganisationer at du vil fremføre deres

meninger og krav overfor EF myndighederne hvis dette ikke er din

hensigt. Sig klart hvad du mener og meld fra i tide

 

9 Om at sige sandheden.

Fremsæt ikke påstande i EF du ikke selv kan stå ved. I sidste instans er det dig selv og din personlige integritet du sælger til dine kolleger idet de kun i begrænset omfang kender dine

Problemer.

 

lo. Om at tage initiativet

Medvirk konstruktivt ved at finde løsninger på problemer. Som ofte

er din løsning lige så god som enhver andens.

Forslag til tekster du ønsker gennemført skal så vidt muligt fremsættes

skriftligt og i et sprog som den du ønsker at påvirke forstår.

 

Teksten er skrevet i  20/7 1977

Noter : teksten er en række gode råd til kolleger i landbrugsministeriet i forbindelse med arbejdet i Bruxelles.