Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Praktiske bemærkninger

Tilbage til forsiden

Teksterne falder i to hovedkategorier

  • "sange og digte", hvoraf der er op mod 200  ,heraf langt de fleste skrevet efter 1983 .

  • "andre tekster"  ,der især vedrører ledelse og organisationsudvikling.

For alle tekster gælder, at jeg har forsøgt at angive årstallet for tekstens tilblivelse.

Sangene og digtene er forsøgt opdelt i en række kategorier der gerne skulle vejlede lidt om tekstens art.

Teksterne er  i HTML format, men vises også  i visse tilfælde som billedfiler  (JPEG).

I de tilfælde hvor teksten er en sang, er en mulig melodi anført nederst på siden i informationsfeltet .

Det har i visse tilfælde været muligt at henvise til en fil med melodien.

Melodien kan være i flere forskellige melodiformater.

 

Kategori :

 

Sangen kan synges på denne melodi :

 

Teksten er skrevet i året :

 

Kommentar :

 

Fil med melodien :